FAQ

Wat is Focuzine® 120?

Focuzine® 120 is een geneesmiddel op basis van planten voor de symptomatische behandeling van geheugen-, aandachts- en concentratiestoornissen (zoals die kunnen voorkomen in het natuurlijk verouderingsproces). Een tablet bevat 120 mg EGb 761 (speciaalextract Ginkgo biloba).

Wanneer Focuzine® 120 gebruiken ?

Focuzine® 120 wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van stoornissen van het geheugen, de aandacht en de concentratie. Focuzine® 120 kan worden gebruikt vanaf de eerste tekenen van geheugenverlies gerelateerd aan leeftijd, maar evenzeer voor iedere persoon ouder dan 18 die zijn leervermogen en geheugen wil verbeteren.

Bestaan er andere geneesmiddelen die EGb 761® bevatten?

Ja, er bestaan andere geneesmiddelen die EGb® 761 bevatten, maar deze zijn enkel op voorschrift te verkrijgen. Vraag raad aan uw arts. Enkel Focuzine® 120 is zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek.

Wat is het verschil tussen Focuzine®40 en Focuzine® 120?

Focuzine® bevat 40 mg actief ingrediënt en de dagelijkse inname bestaat uit 3 tabletten per dag. De tabletten zijn rond en geel. Focuzine® 120 bevat 120 mg actief ingrediënt en de dagelijkse inname bestaat uit 1 tablet per dag. De tabletten zijn geel en ovaal. Beide producten bevatten hetzelfde actief ingrediënt, EGb 761®, en het werkingsmechanisme is identiek.

Wanneer wordt het gebruik van Focuzine® 120 afgeraden?

Indien u allergisch bent aan Ginkgo biloba of andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen worden opgesomd in rubriek 6 van de bijsluiter. Als u lijdt aan ongecontroleerde stoornissen van de bloedstolling. Als u galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of een glucose-galactose malabsorptiesyndroom heeft (zeldzame erfelijke aandoeningen). In geval van een hoger risico op bloedingen (hemorragische diathese) of in geval van gelijktijdig gebruik van anticoagulantia, mag dit geneesmiddel alleen worden gebruikt na overleg met een arts. Het is aangeraden om het gebruik van Focuzine® 120 te vermijden gedurende de zwangerschap en wanneer u borstvoeding geeft. Het wordt afgeraden om Focuzine® 120 te gebruiken voor personen jonger dan 18 jaar, onvoldoende gegevens over de werking van dit product.

Is Focuzine® 120 geschikt voor patiënten met nierinsufficiëntie?

Vanwege onvoldoende gegevens, wordt het aangeraden om uw behandelende arts te contacteren indien u lijdt aan nierinsufficiëntie. De nieren zijn de belangrijkste eliminatieroute.

Mag Focuzine® 120 gebruikt worden bij kinderen?

Focuzine® 120 wordt niet aangeraden bij personen onder 18 jaar, vanwege onvoldoende gegevens over de werking van dit product.

Mag Focuzine® 120 samen met andere geneesmiddelen worden ingenomen?

In het geval van gelijktijdige inname van Focuzine® 120 met anticoagulantia en anti-aggregantia kan niet worden uitgesloten dat het effect van deze middelen wordt verhoogd. U kan best het advies vragen aan een arts. Uit voorzorg mag Focuzine® 120 niet ingenomen worden met andere geneesmiddelen zonder het advies van uw behandelende arts of apotheker.

Mag Focuzine® 120 met alcohol worden ingenomen ?

Uit voorzorg mag Focuzine® 120 niet worden ingenomen met alcohol vanwege onvoldoende gegevens over mogelijke interacties.

Mag Focuzine® 120 worden ingenomen tijdens de zwangerschap of door vrouwen die borstvoeding geven?

Er zijn geen of onvoldoende gegevens over het gebruik van het Ginkgo biloba extract bij zwangere vrouwen. De uitgevoerde studies zijn onvoldoende om te kunnen oordelen over de reproductietoxiciteit. Uit voorzorg is het aangeraden om Focuzine® 120 te vermijden gedurende de zwangerschap. Het is niet bekend of Ginkgo biloba extract in de moedermelk wordt uitgescheiden. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Focuzine® 120 moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

Heeft Focuzine® 120 invloed op de rijvaardigheid? Mag men machines gebruiken na inname van Focuzine® 120?

Niet van toepassing.

Bevat Focuzine® 120 lactose?

Focuzine® 120 bevat lactose. Dit geneesmiddel wordt niet aangeraden aan patiënten met lactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of het glucose-galactose malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer en hoe Focuzine® 120 innemen?

U dient één tablet Focuzine® 120 één maal per dag in te nemen, onafhankelijk van de maaltijd. De tablet dient in zijn geheel worden ingenomen met een beetje water, zonder te kauwen. U mag Focuzine® 120 op eender welk moment van de dag innemen.

Hoe lang dient men Focuzine® 120 in te nemen?

Wordt uw klacht na 8 weken (56 dagen) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dat contact op met uw arts.

Wat als u Focuzine® 120 vergeten in te nemen bent?

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis te compenseren, maar blijf de gewoonlijke dosis innemen, zoals aangeduid op de bijsluiter of naargelang de instructies van uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen van Focuzine® 120?

Zoals alle geneesmiddelen, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In zeer zeldzame gevallen kunnen milde gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, allergische huidreacties of overgevoeligheidsreacties voorkomen na gebruik van Ginkgo biloba extract. Bloedingen in bepaalde organen werden gerapporteerd. De frequentie is niet gekend.

Wat moet u doen indien u een bijwerking krijgt van Focuzine® 120?

Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel, website: www.fagg.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.

Hoe bewaart u Focuzine® 120?

U dient Focuzine® 120 buiten het bereik en zicht van kinderen te houden in zijn oorspronkelijke verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum die aangeduid staat op de verpakking en de blister.

Wat zijn de bestanddelen van Focuzine® 120?

1 filmomhulde tablet bevat 120 mg droog extract van de bladeren van Ginkgo biloba L. (EGb 761®), gekwantificeerd op 26,4-32,4 mg Ginkgo-flavonoïdglycosiden en 6,48-7,92 mg terpeenlactonen (ginkgolides, bilobalide). Focuzine® 120 bevat ook als hulpstoffen lactose, siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, macrogol 1500, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172) en de antischuimemulsie SE2.

Bevat Focuzine® 120 alcohol?

Focuzine® 120 bevat geen alcohol.

Mag Focuzine® 120 ingenomen worden door patiënten met een glutenintolerantie?

Focuzine® 120 bevat geen gluten.

Hoe werkt Focuzine® 120?

De verschillende werkzame stoffen (flavonoïden en terpeenlactonen) in het EGb 761® extract en in Focuzine® 120 passeren de bloed-hersenbarrière. Eenmaal in de hersenen hebben studies kunnen aantonen dat het EGb 761® extract via zijn actieve bestanddelen verantwoordelijk is voor de volgende effecten: verhoogde tolerantie voor hypoxie in het hersenweefsel; remming van de vorming en vermindering van hersenoedeem veroorzaakt door trauma of intoxicatie; remming van de leeftijdsgerelateerde afname van het aantal muscarinische cholinerge receptoren en alfa-adrenerge receptoren, evenals een toename van de opname van choline in de hippocampus; verhoogde circulatie in de bloedmicrocirculatie; verbetering van de reologische eigenschappen van het bloed; inactivering van giftige radicalen; PAF-antagonisme; neuroprotectieve effecten. Klik hier voor meer informatie over Focuzine® 120

Bestaan er meerdere verpakkingen van Focuzine® 120?

Focuzine® 120 is enkel beschikbaar in dozen van 30 tabletten.

Is Focuzine® 120 een geneesmiddel of een voedingsupplement?

Focuzine® 120 is een geneesmiddel. Klik hier voor meer informatie over Focuzine® 120

Wat te doen in het dagelijks leven om het memorisatieproces te stimuleren?

U vindt vele tips om uw geheugen en concentratie te verbeteren door op deze link te klikken..

Mag je de tablet Focuzine® 120 kauwen of fijnmalen om deze makkelijker in te nemen?

Het wordt aangeraden om de tablet in zijn geheel in te nemen zonder te kauwen. De tabletten zijn erg hard en kunnen de tanden beschadigen als men dagelijks op een tablet kauwt. De tablet is ook filmomhuld (met een “coating”) om de smaak van het Ginkgo biloba extract te verbergen.

Mag Focuzine® 120 samen met bloedverdunners of anticoagulerende middelen worden ingenomen?

Bij gelijktijdig gebruik van Focuzine® 120 met bloedverdunners of andere anticoagulantia of anti-aggregantia, is het niet uitgesloten dat hun effecten worden verhoogd. Raadpleeg in dat geval eerst een arts voordat u Focuzine® 120 inneemt.

Is er een hoger risico op bloeding bij gebruik van Focuzine® 120?

Er zijn enkele meldingen over de mogelijkheid dat Ginkgo biloba-bevattende producten de kans op bloedingen verhogen. Om deze reden dient men voor chirurgische ingrepen tijdelijk de inname van dit geneesmiddel te staken.


Schwabe Pharma BelgiëAdres

Schwabe Pharma Belgium
Prins Boudewijnlaan 7D bus 0301
2550 Kontich
BTW BE 0427.547.195


Gegevens

Tel 03-450 81 60
e-mail: info@schwabe.beFocuzine® 120 (Ginkgo biloba EGb 761 ®) is een geneesmiddel voorbehouden voor patiënten vanaf 18 jaar. Vóór de start van de behandeling dient uitgesloten te worden door een arts dat de aandoening het gevolg is van een specifieke onderliggende ziekte die specifiek behandeld dient te worden. Focuzine® 120 is gecontra-indiceerd bij ongecontroleerde stoornissen van de bloedstolling en wordt niet aanbevolen bij zwangerschap of borstvoeding. Gelieve vóór gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Registratiehouder: Dr. Willmar Schwabe